Cecilia’s Album: Thecla Hochschild (Grevenkop-Castenskiold) or Thecla Wilelius (Lindskog)?

Cecilia’s Album: Thecla Hochschild (Grevenkop-Castenskiold) or Thecla Wilelius (Lindskog)?

IMG-7933 Mången gladlig stund njöto vi tillsamman och i fröjd och gamman flög hvar snabb secund. Tiden aldrig hvilar i sin snabba fart; ögonblicket ilar och vi skiljas snart. Men i troget hjerta uti fröjd och smärta fastän från dig skild, gömmer jag din bild (Many happy moments together we enjoyed, and in joy and happiness, the seconds quickly flew. Time never rests; in haste, […]

Read Me Leave comment
Translate »